Velkommen til Nordhordland Næringshage. Næringshagen skal vera eit levande miljø som trekkjer til seg personar og bedrifter som ønskjer å utvikla seg. Her kan du mellom anna få hjelp til etablere eller videreutvikle verksemda di og få kontorplass i spanande og kreativt miljø. Nordhordland Næringshage vil mellom anna ha stort fokus på opplevingar, reiseliv, kultur og integrering.

Næringshagane i Noreg:
Det mest attråverdige og praktiske fellesskapet for utvikling.
50 næringshagar over heile landet er medlemmar