Etablerarkurs

20160411_095856 (2)

1-2-3 Etablering!

Klar til avspark!

Tretimarskurs «1-2-3 Etablering» er nyttig starthjelp for deg som skal etablere eige bedrift.

Kurset gjer deg rask og god oversikt over korleis du skal gå fram og kva formalitetar som skal på plass før bedrifta din er på beina.

  Les mer …

Ein Smak Av Austrheim

Dobbelt så kjekt og halvparten så skummelt med to festivalsjefar og to veker.IMG_7646 [944889]
Bjørn Inge Dyrkolbotn og Joakim Nordgard Kjenes har hovedansvaret for å utvikle vidare sommararrangementet som starta opp i Austheim sentrum i fjor.
Prosjektet, som også i år gå gjennom Nordhordland Næringshage AS, har med seg Mastrevik Torg, kommunen, næringslivet samt lag og organisasjonar. Festivalsjefane har gjennomført mobilieringssamling og her er booka flere arrangement allerede.
-I fjor gjekk det over all forventning og vi er stolte og glade for den responsen Ein smak av Austrheim fekk, seier ein av festivalsjefane Bjørn Inge Håland Dyrkolbotn. I år har han fått med seg Joakim Nordgard Kjenes til å leie festivalen. Les mer …

Skattefunn 2016

skattefunn

Skattefunn – 2016 økonomisk kompensasjon for utviklingsarbeid i verksemda.

 

Skattefunn er ei skattefrådragsordning som skal motivere verksemder til utviklingsaktivitetar (FoU). Gjennom ordninga får du inntil 20% skattefrådrag av kostnadane knytt til slike prosjekt. Er du ikkje i skatteposisjon vert pengane utbetalt kontant frå skatteetaten i forbinding med skatteoppgjeret.

I 2015 var vi med på å søkje midlar for fire verksemder i Nordhordland og Gulen, til saman utgjorde desse fire prosjekta om lag 17 millionar kroner i Skattefunnssøknadar, og med 20% prosjektstøtte mottek desse verksemdene 3,5 millionar  i Skattefunnsmidlar.

Les mer …

Næringsfondet i Lindås

Sitt du på ein nyskapande forretningsidê? Draumer du om å skape din eigen arbeidsplass? Lindås Kommune har satt av fem millionar kroner til sitt lokale næringsfond. Næringsfondet har som formål å skape fleire nye bedrifter og arbeidsplassar, samt vidareutvikle eksisterande bedrifter i kommunen.

Næringssjef i Lindås Kommune, Øystein Sørhaug

Her kan nye og eksisterande verksemder søkje tilskot til tiltak som går på:
  • Industriuvikling
  • Kompetanseheving
  • Profilering
  • Samarbeid.
Søknadsfrist er 01.mars 2016.
Elektronisk søknadsskjema og retningslinjer finn du på Lindås sine heimesider:

Har du ein idê som kan bli til ei verksemd? Har du starta ei verksemd, men treng hjelp til å få på plass alt som følgjer med? Me i Nordhordland Næringshage hjelper deg med alt frå skjema til rimelige kontorlokale, og har god oversikt over dei økonomiske støtteordningane som er tilgjengelige.

Temamøte for gründerar og målbedrifter.

dampen

Næringshagane i Nordhordland og Gulen arrangerar temasamling på Dampen i Knarvik, 16. mars 2016, med fokus på tre tema:

Gress Vest – Nyetablert reklamebyrå frå Solund med fokus på marknadsstrategi og prosjektleiing, vil presentere sine satsingar og satsingsområde.

KAJAKK – NCE Tourism-prosjekt for å auke profesjonalitet og bærekraft innan tematurisme. Spesielt fokus mot kajakknæringa, men òg på å utvikla heilskaplege reiselivsprodukt og lokalsamfunn med sterke næringsgrunnlag. Kompetanseheving, sertifisering og systematisering er viktige nøkkelpunkt.

VRI Hordaland – Innføring i programmet Virkemidlar for Regional FoU og Innovasjon (VRI), som er Forskingsrådets særskilte satsing på forsking og innovasjon i norske regionar. Fokus på Kunnskap- og kompetansedeling på tvers av fagmiljø, og bransjar.

Påmelding

Gratis for våre mål- og medlemsbedrifter. NOK 50,- for eksterne.
Påmelding innan: 15.03.16
Les meir om programmet på vår nettside: www.gmnh.no